Camping Baraka 1 / Camping Baraka 2

Book your stay at Camp Baraka at Makiti Village

Baraka Unit 1

Calendar is loading...
- Available
 
- Booked
 
- Pending

First Name*:

Last Name*:

Email*:

Visitors:

Phone:

Details:

 
Baraka Unit 2
 
Calendar is loading...
- Available
 
- Booked
 
- Pending

First Name*:

Last Name*:

Email*:

Visitors:

Phone:

Details:

WhatsApp chat